ΕΙΔΗ & SERVICE ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Η OPTIMISE A.E. διαθέτει κινητά συνεργεία για παροχή υπηρεσιών στον χώρο σας. Οι τεχνίτες μας με την εμπειρία αλλά και τα εργαλεία που διαθέτουν μπορούν να αναλάβουν στις εγκαταστάσεις μας ή στις δικές σας:

  • Συγκολλήσεις μεταφορικών ταινιών με λινά & με σύρμα εν θερμώ με πρέσες βουλκανισμού υψηλής πίεσης
  • Επισκευές μεταφορικών ταινιών είτε με θερμή είτε με ψυχρή συγκόλληση
  • Τοποθετήσεις συνδετήρων
  • Επενδύσεις τυμπάνων με ψυχρή ή θερμή συγκόλληση
  • Τοποθέτηση και συγκόλληση τακουνιών ή και πλαϊνών παραπέτων

Επίσης μπορούμε να αναλάβουμε την μελέτη αλλά και ανέγερση εξολοκλήρου καινούριας εγκατάστασης ταινιοδρόμου σταθερού ή κινητού.