ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της OPTIMISE A.E.

Ανάρτηση, βάση της δυνατότητας για τις Α.Ε. από το άρθρο 232 του Ν.4072/2012 περί δημοσίευσης πράξεων και στοιχείων.

Οικονομικός ισολογισμός για την χρήση του έτους 2012 - PDF
Οικονομικός ισολογισμός για την χρήση του έτους 2013 - PDF
Οικονομικός ισολογισμός για την χρήση του έτους 2014 - PDF


Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 17:00 - PDF