ΡΑΟΥΛΑ, ΤΥΜΠΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΟΥΛΩΝ

Τα ράουλα και τα τύμπανα είναι τα πιο σημαντικά εξαρτήματα στις μεταφορικές ταινίες. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί τα σωστά εξαρτήματα αυτού του είδους είναι σίγουρος ότι η μεταφορική ταινία θα λειτουργεί σύμφωνα με τον τρόπο που σχεδιάστηκε. Τα σωστά κατασκευασμένα ράουλα και τύμπανα, τόσο από πλευράς υλικών όσο και από θέμα ποιότητας κατασκευής εξασφαλίζουν στον ταινιόδρομο διάρκεια ζωής και μέγιστη απόδοση. Οι βασικοί τύποι ραούλων είναι οι ακόλουθοι:

  • Άνω ράουλα
  • Ράουλα επιστροφής
  • Ράουλα κρούσης
  • Ράουλα επιστροφής με ελαστικούς δακτυλίους
  • Ελικοειδή ράουλα επιστροφής με ελαστικούς δακτυλίους
  • Οδηγητικά ράουλα
  • Γιρλάντες ραούλων
  • Τύμπανα κίνησης επενδεδυμένο με ελαστική επένδυση ή όχι
  • Τύμπανο επιστροφής επενδεδυμένο με ελαστική επένδυση ή όχι

Επίσης σημαντικό στοιχείο για την σωστή λειτουργία είναι και η κατάλληλη βάση στην οποία "κάθονται" τα ράουλα. Η OPTIMISE A.E. μπορεί να σας προμηθεύσει οποιονδήποτε τύπο ράουλου, τύμπανου ή βάσεων ραούλων βασιζόμενη στις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας.

ΡΑΟΥΛΑ - Technical data sheet - PDF
ΤΥΜΠΑΝΑ - Technical data sheet - PDF
ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΟΥΛΩΝ - Technical data sheet - PDF