ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΧΙΣΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Υπάρχουν δύο τύποι προϊόντων για επιθεώρηση και έλεγχο μεταφορικών ταινιών.

1. Σύστημα επιθεώρησης με ακτίνες Χ, για συρμάτινες μεταφορικές ταινίες.

Ο πρώτος τύπος είναι σχεδιασμένος για να επιθεωρεί ταινίες με σύρματα. Έχει δηλαδή εφαρμογή μόνο σε συρμάτινες ταινίες. Μπορεί να ανιχνεύσει προβλήματα που σχετίζονται με τα σύρματα εσωτερικά της ταινίας σχετικά με γενικές φθορές, σπασίματα, σκουριασμένα/διαβρωμένα σύρματα, λυγισμένα σύρματα, αποτυχία συναρμογών κλπ. Αποσκοπεί στην εξάλειψη του κινδύνου καταστροφής της ταινίας από ξαφνική θραύση και κατά συνέπεια εξασφαλίζει μια μακρύτερη ζωή στο σύστημα των ταινιοδρόμων τουλάχιστον κατά 25%. Μπορεί να ανιχνεύσει οποιαδήποτε ζημία στην ταινία σε πραγματικό χρόνο και ο χειριστής άμεσα να σταματήσει την λειτουργία του ταινιοδρόμου Το προϊόν αυτό εγκαθίσταται συνήθως κοντά στην κεφαλή του ταινιοδρόμου. Φυσικά, θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη.

2. Σύστημα επιθεώρησης για όλους τους τύπους μεταφορικών ταινιών.

Είναι σύστημα ανίχνευσης σχισιμάτων για όλους τους τύπους μεταφορικών ταινιών που σκοπό έχει την πρόληψη της καταστροφής της ταινίας με 24ωρη παρακολούθηση Στόχος του συστήματαος είναι σε περίπτωση ανίχνευσης κάποιας ζημιάς στην ταινία να σταματήσει η λειτουργία του ταινιοδρόμου. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξαλειφθεί ο κίνδυνος για μεγαλύτερες καταστροφές στην ταινία.

Το προϊόν αυτό εγκαθίσταται συνήθως κοντά στο σημείο φόρτωσης της ταινίας (πάνω από 90% των σχισιμάτων ξεκινάνε από αυτό το σημείο). Αυτό σημαίνει ότι για την επιτήρηση της ταινίας απαιτείται να εγκατασταθεί μόνο ένα σέτ ανίχνευσης σχισιμάτων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΧΙΣΙΜΑΤΩΝ - Brochure - PDF