ΠΡΕΣΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ

Η πιο σωστή διαδικασία συγκόλλησης μιας ταινίας είναι με θερμό βουλκανισμό.

Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών συσκευών που ονομάζονται Πρέσες Θερμού Βουλκανισμού. Ο τύπος της πρέσας εξαρτάται από το απαιτούμενο μήκος θέρμανσης, την απαιτούμενη ειδική πίεση επιφάνειας και τον τύπο του ελαστικού.

Η OPTIMISE A.E. μπορεί να σας προμηθεύσει με τον κατάλληλο τύπο πρέσας ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.