ΥΛΙΚΑ ΨΥΧΡΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • Κόλλα ψυχρού Βουλκανισμού δύο συστατικών
  • Υγρό καθαρισμού
  • Αστάρι Μετάλλων
  • Ελαστικές επενδύσεις Τυμπάνων
  • Κεραμικές επενδύσεις Τυμπάνων
  • Φάσα επιδιόρθωσης με KTS στην επιφάνεια συγκόλλησηςΥΛΙΚΑ ΨΥΧΡΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - Technical data sheet - PDF