ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Η OPTIMISE A.E. διαθέτει συνδετήρες για όλους τους τύπους ταινιών. Οι συνδετήρες αποτελούν την εύκολη λύση στην σύνδεση και επιδιόρθωση κάθε μεταφορικής ταινίας για τους παρακάτω λόγους:

  • Είναι εύκολοι στην τοποθέτηση τους και δεν απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό
  • Συνδέουν τις ταινίες σε ατέρμων μήκος σε σύντομο χρόνο
  • Σχισίματα ταινιών από ατυχήματα μπορούν να επισκευαστούν έτσι ώστε να συνεχίσει η ταινία τη λειτουργία της και να μην διακοπεί η παραγωγή
  • Η σύνδεση γίνεται με ελάχιστα και πολύ φτηνά εργαλεία
  • Το κόστος τους είναι χαμηλό

Επίσης διαθέτουμε σε στοκ εργαλεία για τους συνδετήρες, όπως ζγρόπιες, κλειδιά, σπαστήρες βιδών, καλίμπρες και διάφορα άλλα αξεσουάρ που κάνουν την τοποθέτηση και συντήρηση των συνδετήρων και της ταινίας πιο εύκολη.ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ - Technical data sheet - PDF